Productielijn 6ET Prisma CVTI Izegem

« Back to overview
Nederlands

De laatstejaars TSO-leerlingen van de afdeling elektriciteit hebben zopas hun examens afgewerkt. 

Voor de geïntegreerde proef namen 8 van de 17 leerlingen uit 6ET dit jaar 'De productielijn' voor hun rekening.  De leerlingen moeten hiermee bewijzen dat ze zo zelfstandig mogelijk een opdracht in hun vakgebied kunnen afleveren, kortom dat ze klaar zijn voor de arbeidsmarkt of het hoger onderwijs.

De productielijn bestaat uit 4 stations: verdelen – bewerken – sorteren - manipuleren 
Hierbij worden:

- stukken uit metaal of kunststof vanuit een centrale lader verdeeld
- de stukken ‘denkbeeldig ‘ bewerkt op een draaitafel.
- de afgewerkte stukken gesorteerd volgens het soort materiaal waaruit ze vervaardigd zijn. 
- de stukken m.b.v. een manipulator naar hun eindbestemming gebracht.

 

In groepjes van 2 werken de leerlingen aan oplossingen om zodoende de volledige sturing van een station te realiseren. Bij dit project komen bijna alle facetten uit een modern automatiseringproces aan bod. 
Tijdens de evaluatie wierpen juryleden uit de industrie een kritische blik op het geleverde werk. De leerlingen konden de eventuele bemerkingen weerleggen, verantwoorden.
Op een uitzondering na waren de juryleden heel positief over de geleverde inspanningen en de bereikte resultaten. Meer info: mderuyck@fulladsl.be