Equipotentiale verbinding

Waarom?

Een equipotentiale verbinding beschermt personen tegen elektrocutie.

Aardingsaansluiting, differentieelstroominrichtingen of beschermingsgeleiders volstaan immers niet om het elektrocutiegevaar uit te schakelen.

Het is mogelijk dat bijvoorbeeld een buis van een verwarmingsinstallatie ergens (rechtstreeks of onrechtstreeks) in contact komt met een elektrische geleider waardoor het hele buizennet en de radiatoren op een gevaarlijke spanning komen.

Equipotentiale verbindingen zorgen ervoor dat bij aanraking van een radiator de verliesstroom niet door je lichaam maar via de elektrische geleider naar de aarde vloeit.

Kleurencode

Alle equipotentiale verbindingen zijn voorzien van een geelgroene isolatie.