Differentieelschakelaar

Wat?

Een differentieelschakelaar (ook wel gekend als verliesstroomschakelaar of aardlekschakelaar) beschermt jou en je huisgenoten tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking.

Een differentieelschakelaar is een automatisch werkende schakelaar die een elektrische installatie spanningsloos maakt zodra een verliesstroom van een bepaalde grootte optreedt.

Plaatsing

Een differentieelschakelaar wordt geplaatst bij het begin van de installatie (hoofddifferentieelschakelaar 300 mA) of kring (bijkomende differentieelschakelaar voor vochtige ruimtes 30 mA).

Werking

Een differentieelschakelaar meet de stroom die de installatie opneemt (L1) en de hoeveelheid stroom die terugvloeit (N). Beide moeten even groot zijn.

Als de hoeveelheid stroom die de elektrische installatie ingaat groter is dan de stroom die terugvloeit, dan spreken we van een verliesstroom. Dit is een stroom die via de aarding wegvloeit. De verliesstroomschakelaar zal dit detecteren en de volledige installatie uitschakelen.

Snelle groene jongen

De uitschakeltijd van een differentieelschakelaar mag maximaal 0, 2 seconden bedragen.

De groene kleur op de bedieningsknop geeft een zichtbare veiligheidsonderbreking van de differentieelschakelaar aan.

  • Groen = 0 – stand

alle contacten over voldoende afstand geopend

  • Rood = 1 – stand

alle contacten gesloten

Achtung!

Een differentieelschakelaar beschermt niet tegen kortsluiting en/of overbelasting. Daar heb je een automaat voor nodig.

Test 1-2-3

Behalve de in/uitschakelknop is er frontaal ook een testknop om de goede werking van de differentieelschakelaar (maandelijks) te controleren.