Basisbegrippen

De weerstand van een geleider is de eigenschap om de doorgang van elektrische stroom te bemoeilijken.

  1. het is een hindernis, een rem waardoor een materiaal zich verzet tegen de doorgang van stroom.
  2. de weerstand wordt aangeduid met de letter R en de eenheid is ohm (symbool: Ω).
  3. de formule luidt:

R = U/I

R (weerstand) wordt uitgedrukt in ohm (Ω)

U (spanning) wordt uitgedrukt in volt (V)

I (stroomsterkte) wordt uitgedrukt in ampère (A)

Er gaat elektrische stroom door een verbruiker (een weerstand) die onderworpen wordt aan een potentiaalverschil (of spanning) U. De stroomsterkte I door een geleider is recht evenredig met de spanning U en omgekeerd evenredig met de waarde van de weerstand R.